Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่ 4/2560 ห้องประชุม .นิคม จัทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2560

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 10:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2  โดยนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานที่ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ.ร.แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 เวลา 02:37 น.)

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру