Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 04:06 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

วันที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2560  ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 02:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру