Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 10:11 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี

ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру