Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสุวิทยา  จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนกลาง สรพ.1-5 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานบริการ และกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 เวลา 10:02 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ประธานการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อให้การตรวจประเมินฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 01:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру