Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งการฝึกการจัดทำเอกสารเสนอผลงาน เทคนิควิธีการในการขอรับรางวัลฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน วิทยากรโดย นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2017 เวลา 12:04 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจรับรองฯ โดย นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล นายนารถ จันทวงศ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสุภัสณี ดุลยเกษม นายประดิทัศน์  ประจนปัจจนึก

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 10:13 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру