เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ประธานการประชุม วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อให้การตรวจประเมินฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 01:12 น.)