Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

สาระน่ารู้

 

7 ยุทธศาสตร์ ปั้นระบบราชการในฝัน

ก.พ.ร. วาง7 ยุทธศาสตร์ปั้นระบบราชการในฝันพร้อมดัน10 โครงการสำคัญ(Flagship Projects) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เตรียมเสนอ ครม.ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 ? พ.ศ. 2561) ในการประชุม ครม.วันที่ 23 เมษายน 2556 นี้

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 ? พ.ศ. 2561) มี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศและพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2015 เวลา 07:32 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

?

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 มีนาคม 2556

เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2603

?

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 06:54 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру