Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

5 ส

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เข้าประกวดมีความตื่นตัวและแสดงความคิดเห็นริเริ่มในการพัฒนาหน่วยงานและคุณภาพในการทำงานสามารถยกระดับคุณภาพและศักยภาพของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศพร้อมให้บริการแก่ผู้ว่าติดต่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงานทำให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการมีความพึงพอใจทั้งในด้านความสะอาด ความสะดวกรวดเร็วและพร้อมที่จะธำรงรักษามาตรฐานที่ดำเนินการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ผลการตรวจประเมินพบว่ามีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กรมกำหนดจำนวน 85 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 78.70 จำแนกเป็นรางวัลชนะเลิศ 29 หน่วยงาน รางวัลรองชนะเลิศ 36 หน่วยงานและรางวัลชมเชย 20 หน่วยงานจากจำนวนที่เข้าร่วมประกวด 108 หน่วยงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.วันที่ 20 กันยายน 2559

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 เวลา 09:37 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

คู่มือการประกวดกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2016 เวลา 03:17 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

แนวทางการประกวดกิจกรรม ๕ส

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (24455-01.pdf)24455-01.pdfที่ รง 0501.2/ว00193 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด46 Kb756
Download this file (24455-02.pdf)24455-02.pdfที่ รง 0501.2/ว0009 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เรียน ผอ.สำนัก ผอ.กอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง (ยกเว้นสำนักตรวจราชการกรมฯและ กพร.) ผอ.สรพ. 1-10 และผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 11-1243 Kb767
Download this file (24455-03.pdf)24455-03.pdfนโยบาย 5ส กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน61 Kb1422
Download this file (24455-04.doc)24455-04.docเกณฑ์การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส107 Kb7002
Download this file (24455-05.pdf)24455-05.pdfสรุปขั้นตอนการทำลายเอกสาร82 Kb2212
Download this file (24455-06.doc)24455-06.docแนวทางการประกวดกิจกรรม ๕ส147 Kb1183

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2015 เวลา 09:03 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру