Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจรับรองฯ โดย นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล นายนารถ จันทวงศ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวสุภัสณี ดุลยเกษม นายประดิทัศน์  ประจนปัจจนึก

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 10:13 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดี ประธานที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 วิทยากรจากกรมทางหลวงชนบท

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 10:12 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
No images
ป้ายโฆษณา
แผนที่การเดินทาง
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру