การประชุมคณะทำงานดำเนินการประกวดมาสคอต (Mascot) ครั้งที่ 3/2562

Post on 25 กรกฎาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 55

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประกวดมาสคอต (Mascot) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของการประชุมได้แก่การพิจารณาเห็นชอบรูปแบบและ

ชื่อมาสคอดต(Mascoะ)ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กำหนดวันมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน