การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562

Post on 06 กันยายน 2562
by Asdg
ฮิต: 30

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 นายวิรัตน์  ตันหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 6 หน่วยงาน และระดับดี จำนวน 44 หน่วยงาน