การประชุมชี้แจงเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563

Post on 03 ธันวาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 119

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมาย น.ส.สุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังและหารือ สำนักงาน ก.พ.ร. ในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ