การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 13 ธันวาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 101

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอมรันทา กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม กสร. คือ "CULTURE Z " C- Community U-Unity L-Legitimacy T-Digital Technology U-Users Centric R-Review E-Evolution Z-Zero Corruption ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สามารถเป็นเครื่องมือ ในการปรับทัศนคติกระบวนการคิดแลtกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหาร คณะทำงานซึ่งมาจากทุกหน่วยงาน และสรพ.ทุกพื้นที่  รวม 60 คน   โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา ผอ.พัฒนาบุคลากร บริษัทไทยสกิล พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมอมรันทา ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ