ปฏิทินการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ประจำปี พ.ศ.2563

Post on 06 กุมภาพันธ์ 2563
by Asdg
ฮิต: 95

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กำหนดช่วงระยะเวลาของปฏิทินการตรวจ
ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
ประจำปี พ.ศ.2563