ปีงบประมาณ 2563

Post on 17 ธันวาคม 2562
by Asdg
ฮิต: 531

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (16.pdf)การดำเนินการตามคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการฯการดำเนินการตามคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 274 kB
Download this file (2P.PDF)การดำเนินการตามคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการฯ (จังหวัด)การดำเนินการตามคู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)270 kB
Download this file (คู่มือหน่วยงานความเป็นเลิศ2563.pdf)คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 2019 kB