การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2562

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2562
by Asdg
in GECC
ฮิต: 10400

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (01.pdf)01.pdfหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)433 kB
Download this file (02.pdf)02.pdfคู่มือการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน994 kB
Download this file (03.pdf)03.pdfสรุปการถอดบทเรียนการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ สสค.เชียงใหม่ และ สสค.หนองคาย2210 kB
Download this file (04.pdf)04.pdfเอกสารชี้แจงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี PPT5889 kB