Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๙

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2017 เวลา 11:10 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ครั้งที่ 4/2560 ห้องประชุม .นิคม จัทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2560

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2017 เวลา 10:28 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
การสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру