ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post by Asdg
on 01 กันยายน 2560
ฮิต: 1231

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (asdg01092560.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256029 kB

เกณฑ์การประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post by Asdg
on 18 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1353

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (143001.pdf)143001.pdfส่วนกลาง912 kB
Download this file (143002.pdf)143002.pdfสรพ.1-101145 kB
Download this file (143003.pdf)143003.pdfศปข.1-101322 kB
Download this file (143004.pdf)143004.pdfศปข.11-121141 kB
Download this file (143005.pdf)143005.pdfสสค.1198 kB