แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post by Asdg
on 12 เมษายน 2560
ฮิต: 1035
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (09022560-1.doc)09022560-1.docแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนกลาง76 kB
Download this file (09022560-2.doc)09022560-2.docแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร41 kB
Download this file (29022560-3.doc)29022560-3.docแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด55 kB