แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

Post on 18 กันยายน 2560
by Asdg
ฮิต: 1223
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (28102558-01.doc)28102558-01.doc1.1 บันทึก 2 ฝ่าย (จว.ทุกขั้นตอน 15 กระบวนงาน)323 kB
Download this file (28102558-02.doc)28102558-02.doc1.2 สองฝ่าย 2 ฝ่าย (จว.รับเรื่อง 12 กระบวนงาน)327 kB
Download this file (28102558-03.doc)28102558-03.doc2.หนังสือส่งคำขอคืน82 kB
Download this file (28102558-04.doc)28102558-04.doc3.หนังสือแจ้งเรื่องแล้วเสร็จ76 kB
Download this file (28102558-05.doc)28102558-05.doc4.หนังสือแจ้งกรณีไม่แล้วเสร็จ74 kB
Download this file (28102558-06.doc)28102558-06.docแนวทางการดำเนินการตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ38 kB
Download this file (28102558-07.doc)28102558-07.docสรุปกระบวนงานที่สสค.-สรพ.ดำเนินการ-รับเรื่อง30 kB
Download this file (28102558-08.pdf)28102558-08.pdfคู่มือการแจ้งหนังสือล่าช้า2112 kB