018169
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
44
175
44
16771
3892
13263
18169

Your IP: 192.168.2.69
2017-11-19 00:41

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Post by Asdg
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1413

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งการฝึกการจัดทำเอกสารเสนอผลงาน เทคนิควิธีการในการขอรับรางวัลฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน วิทยากรโดย นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์