036025
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
190
730
33859
3346
11920
36025

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-17 18:20

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Post by Asdg
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1474

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดี (นายสุเมธ มโหสถ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งการฝึกการจัดทำเอกสารเสนอผลงาน เทคนิควิธีการในการขอรับรางวัลฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน วิทยากรโดย นายกิตติณัฐ  พนมฤทธิ์