Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมการจัดทำข้อมูลเพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 8   โดยนางสาวสุมาณี ณ อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน วัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำข้อมูลสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ก.พ.ร

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 เวลา 12:55 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐานจากสำนักงาน ก.พ.ร. มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงาน PMQA จำนวน 50 คน

ผู้ตรวจราชการกรม (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) ประธานในพิธีเปิดการประชุม

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 10:16 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру