Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมทำแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายสุวิทยา  จันทวงศ์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:11 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี


ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру