Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

การประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (29112529-2.pdf)29112529-2.pdfแนวทางการประกวดฯ สำหรับศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน 1-101326 Kb117
Download this file (29112529-3.pdf)29112529-3.pdfแนวทางการประกวดฯ สำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 1-101149 Kb104
Download this file (29112529-4.pdf)29112529-4.pdfแนวทางการประกวดฯ สำหรับศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน 11-121262 Kb82
Download this file (29112529-5.pdf)29112529-5.pdfแนวทางการประกวดฯ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง918 Kb108
Download this file (9012560-2.doc)9012560-2.docแนวทางการประกวดฯ สำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 1-10791 Kb91
Download this file (9012560-3.doc)9012560-3.docแนวทางการประกวดฯ สำหรับศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน 1-10572 Kb74
Download this file (9012560-4.doc)9012560-4.docแนวทางการประกวดฯ สำหรับศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน 11-121079 Kb69
Download this file (9012560-5.doc)9012560-5.docแนวทางการประกวดฯ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง572 Kb82
Download this file (29112559-6.pdf)29112559-6.pdfแนวทางการประกวดฯ สำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (แก้ไข)1049 Kb3
Download this file (9012560-6.doc)9012560-6.docแนวทางการประกวดฯ สำหรับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (แก้ไข)798 Kb4

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2559  โดยนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดี เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด และการกำหนดพื้นที่ในการตรวจประเมินหน่วยงานของผู้ตรวจราชการกรม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชั้น ๘

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 11:21 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมคณะทำงานกำหนดเกณฑ์การประกวดรางวัลการบริหารจัดการหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดี เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการประกวด พิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดฯ 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Corruption) (2) โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) (3) กิจกรรม ๕ ส (4) การบริการที่เป็นเลิศ และ (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/นวัตกรรม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:50 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру