Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 ตามเกณฑ์ PMQA และทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด ตลอดจนเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน ในปี 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน PMQA และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน โดยมีนายสิทธิชัย นันทนาวิจิตร เป็นวิทยากร

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (19304082559.doc)19304082559.docกำหนดการประชุมปฏิบัติการ 44 Kb6
Download this file (19304082559-1.doc)19304082559-1.docFlow chaet SP1 กระบวนการจัดทำแผน132 Kb4
Download this file (19304082559-2.doc)19304082559-2.docSP1 แผนภาพการวางแผนยุทธศาสตร์61 Kb5
Download this file (19304082559-3.doc)19304082559-3.docผลการประเมินรอบ 2595 Kb5
Download this file (19304082559-4.doc)19304082559-4.docหมวด 1 LD 130 Kb4

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 01:42 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงาน PMQA และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน โดยมีนายสิทธิชัย นันทนาวิจิตร เป็นวิทยากร


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 เวลา 10:21 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
sumanee.png
ป้ายโฆษณา
риэлторские услуги риэлторское агентство агентство недвижимости риэлторские услуги риэлторсктое агентство купить однокомнатную квартиру риэлторские услуги риэлторское агентство купить однокомнатную квартиру